Gizlilik Politikası Sözleşmesi


OtoMotivasyon Gizlilik Politikası Sözleşmesi
 
 
Bu Web
Sitesini (Kısacası “Site” Olarak Anılacaktır) Kullanmak İçin Lütfen Aşağıda
Yazılı Koşulları Okuyunuz. İşbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca “Site
Kullanım Koşulları”) Kabul Etmediğiniz Takdirde, Siteyi Kullanmaktan Vazgeçin.
 
1.1 Sitenin
Sahibi
Florya ,Şenlikköy Mah. Eski Halkalı caddesi Ofis Florya No:3 /-1 Bakırköy İstanbul, Türkiye
,
Şenlikköy Mah. Eski Halkalı caddesi Ofis Florya No:3 /-1 Bakırköy İstanbul,
TürkiyeAdresinde İkamet Eden OtoMotivasyon (Bundan Böyle Kısacası “OtoMotivasyon” Olarak Anılacaktır) Olup, Site de Sunulan Hizmetler OtoMotivasyonTarafından Sağlanmaktadır. Site Sahibi Bu Sitede Yer Alan Veya Alacak Olan Bilgileri, Formları, İçeriği, Siteyi, Site Kullanım Koşullarını Dilediği Zaman Değiştirme Hakkını Saklı Tutmaktadır.
 
1.2 Bu
Sitede Sunulan Hizmetlerden Belirli Bir Bedel Ödeyerek Ya Da Bedelsiz Olarak
Yararlananlar Veya Herhangi Bir Şekilde Siteye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve
Tüzel Kişi Aşağıdaki Kullanım Koşullarını Kabul Etmiş Sayılmaktadır. İşbu Site
Kullanım
Koşulları’nı OtoMotivasyon Dilediği Zaman Değiştirebilir. Bu
Değişiklikler Periyodik Olarak Sitede Yayınlanacak Ve Yayınladığı Tarihte
Geçerli Olacaktır.
OtoMotivasyonTarafından İşbu Site Kullanım Koşulları nda
Yapılan Her Değişikliği Site Hizmetlerinden Yararlanan Ve Siteye Erişim
Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi Önceden Kabul Etmiş Sayılmaktadır.
 
1.3 İşbu
Site Kullanım Koşulları 5/7/2019 Tarihinde En Son Değişiklik Yapılarak Ve Web
Sitesi Üzerinden Yayımlanarak; Siteyi Kullanan Her Kişi Tarafından Erişimi
Mümkün Kılınıp Yürürlüğe Konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları Ayrıca,
OtoMotivasyon
Hizmetlerinden Yararlanacak Olan Kullanıcılarla Ve İş Ortaklarıyla Yapılmış
Ve/Veya Yapılacak Olan Her Türlü Sözleşmenin De Ayrılmaz Bir Parçasıdır.
 
Tanımlar
 
2.1 Site:
OtoMotivasyon
Tarafından Belirlenen Çerçeve İçerisinde Çeşitli Hizmetlerin Ve İçeriklerin
Sunulduğu Çevrimiçi(On-
Line) Ortamdan Erişimi Mümkün Olan Web Sitesini;
 
2.2
Kullanıcılar: Siteye Çevrimiçi(On-
Line) Ortamdan Erişen Her Gerçek Ve Tüzel
Kişi(
Ler)İ;
 
2.3
Link(
Ler): Site Üzerinden Bir Başka Web Sitesine, Dosyalara, İçeriğe Veya Başka
Bir Web Sitesinden Siteye, Dosyalara Ve İçeriğe Erişim Mümkün Kılan Bağlantı(
Lar);
 
2.4
İçerik(
Ler): Site Ve/Veya Herhangi Bir Web Sitesinden Yayınlanan Veya Erişimi
Mümkün Olan Her Türlü Bilgi, Dosya, Resim, Rakam, Fiyat Vb. Görsel, Yazınsal Ve
İşitsel İmgeleri İfade Eder.
 
Genel
Hükümler
 
3.1
OtoMotivasyonOtoMotivasyon,
Site Dahilinde Erişime Açtığı Hizmetler Ve İçeriklerinden Hangisinin Ücrete
Tabi Olacağını Belirlemekte Tamamen Serbesttir.
 
3.2
OtoMotivasyon
Sunduğu Hizmetlerden Yararlananlar Ve
Site’yi Kullananlar, Yalnızca Hukuka
Uygun Ve Şahsi/Kurumsal Amaçlarla Site Üzerinden İşlemler Yapabilirler.
Kullanıcılar’ın, Site Dahilinde Yaptığı Her İşlem Ve Eylemdeki Hukuki Ve Cezai
Sorumluluk Kendilerine Aittir. Her Kullanıcı,
OtoMotivasyon Ve/Veya Başka Bir
Üçüncü Şahsın Haklarına Tecavüz Teşkil Edecek Nitelikteki Herhangi Bir İş Ve
Eylemde Bulunmayacağını; Yazılı, Görsel Ve İşitsel Bilgileri
Açıklamayacağını,OtoMotivasyonAçıkladığı
Her Türlü
Yazılı,Görsel Ve İşitsel Bilginin OtoMotivasyon Açıkladığı Sırada Her
Türlü Biçimde Kullanılması, İşlenmesi, Saklanması, Açıklanması Ve Üçüncü
Kişilere Karşı İfşa Edilmesi Konusunda
OtoMotivasyonOtoMotivasyon'nin Münhasır
Hak Sahibi Olduğunu Kabul , Beyan Ve Taahhüt Eder. Kullanıcı, Site Dahilinde
Bulunan Resimleri, Metinleri, Görsel Ve İşitsel İmgeleri, Video Klipleri,
Dosyaları, Veri Tabanlarını, Katalogları Ve Listeleri Çoğaltma
Yacağını,
Kopyalamayacağımı, Dağılmayacağını, İşlemeyeceğini, Gerek Bu Eylemleri İle
Gerekse De Başka Yollarla
OtoMotivasyonİle Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Olarak
Rekabete Girmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir.
 
3.3 Site
Dahilinde Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerden Ve Yayınlanan
İçeriklerden Dolayı
OtoMotivasyonnin, İşbirliği İçinde Bulunduğu Kurumların, OtoMotivasyon
Çalışanlarının Ve Yöneticilerinin,
OtoMotivasyon Yetkili Satıcılarının
Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Herhangi Bir Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanan Ve
Yayınlanan Bilgilerin, İçeriklerin, Görsel Ve İşitsel İmgelerin Doğruluğu Ve
Hukuka Uygunluğunun Taahhüdü Bütünüyle Bu Eylemler, Gerçekleştirilen Üçüncü
Kişilerin Sorumluluğundadır.
OtoMotivasyon, Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan
Hizmetlerin Ve İçeriklerin Güvenliğini, Doğruluğunu Ve Hukuka Uygunluğunu
Taahhüt Ve Garanti Etmemektedir.
 
3.4
Kullanıcılar, Siteyi Kullanarak,
OtoMotivasyon, Diğer Kullanıcıların Ve Üçüncü
Kişilerin Aleyhine Hiçbir Faaliyette Bulunmayacak
lardır. Kullanıcıların İşbu
Site Kullanım Koşulları Hükümlerine Ve Hukuka Aykırı Olarak Gerçekleştirdikleri
Site Üzerindeki Faaliyetler Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Veya
Uğrayabilecekleri Zararlardan Dolayı
OtoMotivasyonOtoMotivasyon'nin Doğrudan
Ve/Veya Dolaylı Hiçbir Sorumluluğu Yoktur.
 
3.5
Kullanıcılar,
OtoMotivasyon Site Dahilinde Kendileri Tarafından Sağlanan
Bilgilerin Ve İçeriklerin Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Kabul Ve Taahhüt
Etmektedirler.
OtoMotivasyon, Kullanıcılar Tarafından OtoMotivasyon İletilen
Veya Site Üzerinden Kendileri Tarafından Yüklenen, Değiştirilen Ve Sağlanan
Bilgiler Ve İçeriklerin Doğruluğunu Araştırma; Bu Bilgi Ve İçeriklerin Güvenli,
Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Taahhüt Ve Garanti Etmekle Yükümlü Ve Sorumlu
Değildir.
 
3.6
Kullanıcılar, Site Dahilinde Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Haksız
Rekabete Yol Açarak Faaliyetlerde Bulunmayacağını,
OtoMotivasyon Ve Üçüncü
Kişilerin Şahsi Ve Ticari İtibarını Sarsacak, Kişilik Haklarına Tecavüz Ve
Taarruz Edecek Fiilleri Gerçekleştiremeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir
 
3.7
OtoMotivasyon,
Site Dahilinde Sunulan Hizmetleri Ve İçerikleri Her Zaman Değiştirebilme
Hakkını Saklı Tutmaktadır.
OtoMotivasyon, Bu Hakkını Hiçbir Bildirimde
Bulunmadan Ve Önel Vermeden Kullanabilir. Kullanıcılar,
OtoMotivasyonnin Talep
Ettiği Değişiklik Ve/Veya Düzeltmeleri İvedi Olarak Yerine Getirmek
Zorundadırlar.
OtoMotivasyon Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya
Düzeltme İstekleri Gerekli Görüldüğü Takdirde Doğrudan
OtoMotivasyon Tarafından
Yapılabilir.
OtoMotivasyon Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme
Taleplerinin, Kullanıcılar Tarafından Zamanında Yerine Getirilmemesi Sebebiyle
Doğan Veya Doğabilecek Zararlar, Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar Tarafından
Kullanıcılara Aittir.
 
3.8 Site
Üzerinden,
OtoMotivasyonnin Kendi Kontrolünde Olmayan Ve Başkaca Üçüncü
Kişilerin Sahip Olduğu Ve İşlettiği Başka Web Sitelerine Ve/Veya İçerikleri
Ve/Veya Dosyalara
OtoMotivasyon Tarafından Link Verilebilir. Bu Linkler Sadece
Referans Kolaylığı Nedeniyle Sağlanmış Olup, İlgili Web Sitesini Veya İşleten
Kişiyi Destekleyici Veya Web Sitesi Veya İçerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi
Bir Türde Bir Beyan Veya Garanti Niteliği Taşımamaktadır. Site Üzerindeki
Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Siteleri, Dosyalar Ve İçerikler İle Linkler
Vasıtasıyla Erişilen Web Sitelerinden Sunulan Hizmetler Veya Ürünler veya
Bunların İçerikleri Hakkında
OtoMotivasyon nin Herhangi Bir Sorumluluğu Yoktur.
 
3.9
OtoMotivasyon,
Site Üzerinden Kullanıcılar Tarafından Kendisine İletilen Bilgileri ‘’Gizlilik
Politikası’’ Ve Kullanıcılar Ve Diğer Taraflarla Yaptığı Sözleşmelerin
Hükümleri Doğrultusunda Kullanabilir, Bu Bilgileri İşleyebilir, Bir Veri Tabanı
Üzerinde Tasnif Edip Muhafaza Edilir.
OtoMotivasyon Aynı Zamanda; Kullanıcı
Veya Ziyaret Edenin Kimliğini, Adresini, Elektronik Posta Adresi, Telefonunu,
Ip Adresini, Site nin Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiğini, Domain Tipini,
Tarayıcı (Browser) Tipini, Tarih Ve Saat Gibi Bilgileri Kullanıcılarla İş
Ortaklarıyla Ve Taraflarla Yaptığı Sözleşmeler Kapsamında Ve
İstatiki
Değerlendirme Ve Kişiye Yönelik Hizmetler Sunma Gibi Amaçlarla Da
Kullanılabilir.
 
Fikri
Mülkiyet Hakları
 
4.1 Bu Site
Dahilinde Erişilen Veya Hukuku Uygun Olarak Kullanıcılar Tarafından Sağlanan
Bilgiler Ve Bu Sitenin (Sınırlı Olmamak Kaydıyla Tasarım, Metin, İmge, Html
Kodu Ve Diğer Kodlar ) Tüm Elemanları (Hepsi Birden ‘
OtoMotivasyon Nin Teklif
Haklarına Tabi Çalışmaları’’ Olarak Alınacaktır)
OtoMotivasyon Ait Ve/Veya OtoMotivasyon
Hizmetlerini ,
OtoMotivasyon Bilgilerini Ve OtoMotivasyon Telif Haklarına Tabi
Çalışmalarını Yeniden Satmak, İşlemek, Paylaşmak, Dağıtmak, Sergilemek Veya
Başkasına
OtoMotivasyon Hizmetlerine Erişim Veya Kullanım İzni Vermek Hakkına
Sahip Değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde
OtoMotivasyon Tarafından
Sarahaten İzin Verilen Durumlar Haricinde, Kullanıcılar,
OtoMotivasyon nin
Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını Çoğaltamaz, İşleyemez, Dağıtamaz Veya
Bunlardan Türemiş Çalışmalar Yapamaz Veya Hazırlayamaz.
 
4.2 İşbu
Site Kullanım Koşulları Dahilinde
OtoMotivasyon Tarafından Sarahaten Yetki
Verilmediği Hallerde,
OtoMotivasyon Hizmetlerine, OtoMotivasyon Bilgilerine, OtoMotivasyon
Telif Haklarına Tabi Çalışmalarına,
OtoMotivasyon Ticari Markalarına, OtoMotivasyon
Ticari Görünümüne Veya Site Vasıtasıyla Sağladığı Başkaca Varlık Ve Bilgilere
Yönelik Haklarını Saklı Tutmaktadır.
 
Site
Kullanım Koşulları
nda Değişiklikler
 
OtoMotivasyon,
Tamamen Kendi Takdirine Bağlı Olarak İşbu Site Kullanım
Koşulları’nı Herhangi
Bir Zamanda Sitede İlan Ederek Değiştirebilir. İşbu Site Kullanım
Koşulları’nın
Değişen Hükümleri, İlan Edildikleri Tarihte Geçerlilik Kazanacaktır. İşbu Site
Kullanım Koşulları Kullanıcının Tek Taraflı Beyanları İle Değiştirilemez.
 
Mücbir
Sebepler
 
Hukuken
Mücbir Sebep Sayılan Tüm Durumlarda
OtoMotivasyon İşbu Site Kullanım Koşulları
Ve ‘’Gizlilik Politikasından Herhangi Birini Geç İfa Etme Veya İfa Etmeme
Nedeniyle Yükümlü
Değildir.Bu Ve Bunun Gibi Durumlar, OtoMotivasyon Açısından,
Gecikme Veya İfa Etmeme Veya Temerrüt
Add Edilmeyecek Veya Bu Durumlar İçin OtoMotivasyon
nin Herhangi Bir Tazminat Yükümlülüğü Doğmayacaktır. ‘’Mücbir Sebep’’ Terimi,
İlgili Tarafın Makul Kontrolü Haricinde Ve İnteraktifin Gerekli Özeni
Göstermesine Rağmen Önleyemediği Olaylar Olarak Yorumlanacaktır. Bunun Yanında
Sınırlı Olmamakla Koşuluyla, Doğal Afet, İsyan, Savaş, Grev, İletişim
Sorunları, Altyapı Ve İnternet Arızaları, Elektrik Kesintisi Ve Kötü Hava
Koşulları,
OtoMotivasyon Gerekli Bilgi Güvenliği Önlemleri Almasına Karşın
Siteye Ve Sisteme Yapılan Saldırılar Gibi Durumlar Mücbir Sebep Olaylarına
Dahildir.
 
Uygulanacak
Hukuk Ve Yetki
 
İşbu Site
Kullanım
Koşulları’nın Uygulamasında, Yorumlanmasında Ve Bu Site Kullanım
Koşulları Dahilinde Doğan Hukuki İlişkilerin Yönetiminde Yabancılık Unsuru
Bulunması Durumunda Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları Hariç Olmak Üzere, Türk
Hukuku Uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşullarından Dolayı Doğan Veya Doğabilecek
Her Türlü İhtilaf Halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri Ve İcra Daireleri
Yetkilidir.
 
Yürürlülük
Ve Kabul
 
İşbu Site
Kullanım Koşulları
OtoMotivasyon Tarafından Site İçerisinde İlan Edildiği
Tarihte Yürürlük Kazanır. Kullanıcılar, İşbu Site Kullanım Koşulları
Hükümlerini Site
yi Kullanmakla Kabul Etmiş Olmaktadırlar. OtoMotivasyon,
Dilediği Zaman İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerinde Değişikliğe Gidebilir
Ve Değişiklikler Versiyon Numarası E Değişiklik Tarihi Belirtilerek Site
Üzerinden Yayınladığı Tarihte Yürürlüğü Girer.
 
Gizlilik
Politikası
 
OtoMotivasyon,
Kullanıcıların Kendisine
 https://www.otomotivasyon.com.tr// Adlı Web Sitesi (‘’Web Sitesi’’) Üzerinden Elektronik Ortamdan İletilen Kişisel Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. OtoMotivasyon, Kişisel Bilgileri, Üçüncü Kişilere,  Bilgilerin Toplanması İle İlgili Açıklanan Amaçlar Dışında Paylaşmayacak, Satmayacak Veya Kullandırmayacaktır.
Ortamdan İletilen Kişisel Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır.
OtoMotivasyon,
Kişisel Bilgileri, Üçüncü Kişilere,  Bilgilerin Toplanması İle İlgili
Açıklanan Amaçlar Dışında Paylaşmayacak, Satmayacak Veya Kullandırmayacaktır.
 
Web Sitesi
Vasıtasıyla Web Sitesine Üyelik Veya Satıcı Olma Gibi Sıfatların Kazanılması
İçin Kullanıcıların Kendileriyle İlgili Bir Takım Kişisel Bilgileri (Ad-
Soyad,
Telefon, Adres, E-Posta Adresleri Gibi) Vermeleri Gerekmektedir.
OtoMotivasyon,
Talep Edilen Bilgileri
OtoMotivasyon Veya İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler
Tarafından Doğrudan Pazarlama Yapmak Amacıyla Kullanılabilir. Kişisel Bilgiler
Gerektiğinde Kullanıcıyla Temas Kurmak İçin De Kullanılır.
OtoMotivasyonTarafından
Talep Edilen Bilgiler Veya Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler Veya Web
Sitesi Üzerinden Yapılan İşlemlerle İlgili Bilgiler
OtoMotivasyon Ve İşbirliği
İçinde Olduğu Kişiler Tarafından Kullanıcının Kimliği İfşa Edilmeden Çeşitli
İstatistiki Değerlendirmeler, Veri Tabanı Oluşturma Ve Pazar Araştırmalarında
Kullanılabilir.
 
OtoMotivasyon,
Web Sitesi Dahilinde Başka Sitelere Link Verebilir.
OtoMotivasyon, Link
Vasıtasıyla Erişilen Sitelerin Gizlilik Uygulamaları Ve İçeriklerine Yönelik
Herhangi Bir Sorumluluk Taşımamaktadır.
 
Kullanıcıya
Ait Kişisel Bilgiler, Ad-
Soyad, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve
Kullanıcıyı Tanımlamaya Yönelik Her Türlü Bilgiyi İçermektedir.
OtoMotivasyon,
İşbu Gizlilik Politikasında Aksi Belirtilmedikçe Kişisel Bilgilerden Herhangi
Birini
OtoMotivasyon nin İşbirliği İçinde Olmadığı Şirketlere Ve Üçüncü
Kişilere Açıklamayacaktır. Aşağıda Belirtilen Durumlarda
OtoMotivasyon, İşbu
Gizlilik Politikası Hükümleri Dışına Çıkarak Kullanıcılara Ait Bilgileri Üçüncü
Kişilere Açıklayabilir. Bu Durumlar;
 
Kanun, Kanun
Hükmünde Kararname, Yönetmelik Ve Bunun Gibi Yetkili Hukuki Otorite Tarafından
Çıkarılan Ve Yürürlükte Olan Hukuk Kurallarının Getirdiği Zorunluluklar
Uyulmasının;
OtoMotivasyon
Kullanıcılarla Yazılı Veya Verdiği Hizmetler Dolayısıyla Zımni Olarak Akdettiği
Sözleşmelerin Gereklerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunların Uygulamaya
Konulmasının;
Yetkili
İdari Ve Adli Otorite Tarafından Usulce Göre Yürütülen Bir Araştırma Veya
Soruşturmanın Yürütümü Amacıyla Kullanıcılarla İlgili Bilgi Talep Edilmesinin
Ve Kullanıcıların Hakları Veya Güvenliklerini Korumak İçin Bilgi 
Verilmesinin Gerekli Olduğu Hallerdir.
OtoMotivasyon,
Gizli Bilgileri Kesinlikle Özel Ve Gizli Tutmayı, Bunu Bir Saklama Yükümü
Olarak Addetmeyi Ve Gizliliğin Sağlanması Ve Sürdürülmesi, Gizli Bilgilerin
Tamamının Veya Herhangi Bir Kısmının Kamu Alanına Girmesini Veya Yetkisiz
Kullanımını Veya Üçüncü Bir Kişiye İfşasını Önlemek İçin Gerekli Tüm Tedbirleri
Almayı Ve Gerekli Özeni Göstermeyi Taahhüt Etmektedir.
 
OtoMotivasyon
Kullanıcılar Ve Kullanıcıların Web Sitesi’ni Kullanımı Hakkındaki Bilgileri
Teknik Bir İletişim Dosyası (
Cookie ) Kullanarak Elde Edebilir. Bahsi Geçen
Teknik İletişim Dosyaları, Ana Bellekte Saklanmak Üzere Bir Web Sitesinin,
Kullanıcının Tarayıcısına ( Browser ) Gönderdiği Küçük Metin Dosyasıdır. Teknik
İletişim Dosyası Bir Web Sitesi Hakkında Durum Ve Tercihleri Saklayarak
İnternetin Kullanımı Kolaylaştırır. Teknik İletişim Dosyası, Web Sitesini Kaç
Kişinin Kullandığını, Bir Kişinin Web Sitesini Hangi Amaçla, Kaç Kez Ziyaret
Ettiğini Ve Ne Kadar Kaldığı Hakkında İstatistiksel Bilgileri Elde Etmek Ve
Kullanıcılar İçin Özel Tasarlanmış Kullanıcı Sayfalarından Dinamik Olarak
Reklam Ve İçerik Üretilmesine Yardımcı Olur. Teknik İletişim Dosyası, Ana
Bellekten Veya E-Postasından Veri Veya Başkaca Herhangi Bir Kişisel Bilgi Almak
İçin Tasarlanmamıştır. Tarayıcıların Pek Çoğu Başta Teknik İletişim Dosyası
Kabul Eder Biçimde Tasarlanmıştır, Ancak Kullanıcılar Dilerse Teknik İletişim
Dosyasının Gelmemesi Veya Teknik İletişim Dosyasının Gönderdiğinde İkaz
Verilmesini Sağlayacak Biçimde Ayarları Değiştirebilirler.
 
OtoMotivasyon,
Tarafından Web Sitesi Dahilinde Düzenlenen Periyodik Anketlere Cevap Veren
Kullanıcılardan Talep Edilen Bilgiler,
OtoMotivasyon Ve İşbirliği İçindeki
Kişiler Tarafından Bu Kullanıcılara Doğrudan Pazarlama Yapmak, İstatistiki
Analiz Yapmak Ve Veri Tabanı Oluşturmak Amacıyla Kullanılmaktadır.
 
OtoMotivasyon,
İşbu Gizlilik Politikası Hükümlerini Dilediği Zaman Web Sitesinde Yayınlamak
Suretiyle Değiştirebilir.
OtoMotivasyon Değişiklik Yaptığı Gizlilik Politikası
Hükümleri Web Sitesinde Yayınlandığı Tarihte Yürürlük Kazanır.